Κοχλιάριον

 

 

Το όνομά του έρχεται από τους προϊστορικούς χρόνους, όταν κοχύλια και κοχλίες χρησιμοποιήθηκαν σαν κουτάλια για την πρόσληψη υγρής τροφής.

Στα Βυζαντινά χρόνια τα κοχλιάρια ήταν ασημένια, οστέινα ή γυάλινα και εκτός από οικιακή ή θρησκευτική χρήση λειτουργούσαν και ως δοσίμετρα για την κατασκευή μύρων, φαρμάκων και καλλωπιστικών σκευασμάτων.

Το Κοχλιάριον είναι εμπνευσμένο από βυζαντινό εγχάρακτο χάλκινο κουταλάκι που πιθανώς χρησιμοποιήθηκε ως λαβίδα μετάληψης.