ΦΥΛΑΚΤΟ 2020

 

Το φετινό φυλακτό μας αντλεί  το σχέδιο του από Βυζαντινό κλειδί – δακτυλίδι του 5ου – 7ου αι μ.Χ. ,

το οποίο εκτίθεται στο Walters Art Museum στις ΗΠΑ