Θήτα

Το φυλαχτό αυτής της χρονιάς, αντλεί το σχέδιό του από Αγιορείτικο εγκόλπιο, που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος και κατασκευάστηκε το 1720. Έχει ορθογώνιο σχήμα με δύο κρίκους στο πάνω άκρο των δύο πλευρών. Την περίμετρο της κύριας όψης την περιτρέχει  γεωμετρικό πλαίσιο, ενώ στο κέντρο παριστάνεται, με λαϊκή χαρακτική, ο Χριστός πάνω σε πλατύ σταυρό. Η φυλακτική λειτουργία του σταυρού ενισχύεται από εγχάρακτα ακρόλεξα γύρω από την παράσταση, που καταλήγουν σε τέσσερα "ΘΗΤΑ":
Α(ρχή) Π(ίστεως) Μ(ωυσέως) Σ(ταυρός),
Τ(ούτο) Τ(ο Ξύλο) Δ(αίμονες) Φ(ρίττουσι),
Τ(όπος)  Κ(ρανίου) Π(αράδεισος) Γ(έγονεν),
Φ(ώς) Χ(ριστού) Φ(αίνει) Π(άσιν) και
Θ(εού) Θ(έα) Θ(είον) Θ(αύμα)
Πρόκειται για επίκληση μυστικής ευχής που ενισχύει τη φυλακτική - αποτροπαϊκή λειτουργία του εγκόλπιου. Ανάμεσα στα ακρόλεξα διακρίνεται η χρονολογία 1720 που αποδεικνύει το χρόνο κατασκευής του.