Επίκληση

 

 

Στο φυλαχτό αυτής της χρονιάς χαράσσονται τα αλληγορικά χαρακτηριστικά των ταγμάτων των αγγέλων όπως τα συναντάμε στις ξύλινες σφραγίδες άρτου και κυκλικά φέρει την επίκληση "εν μάχαις φύλαττε τον φέροντα".