Εξαπτέρυγα

 

Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, τα Εξαπτέρυγα Σεραφείμ, με τα "πολυόμματα" Χερουβείμ και τους Θρόνους είναι αγγελικά πλάσματα που ανήκουν στην ιεραρχία των ασωμάτων.

Κατά τον προφήτη Ισαία διαθέτουν έξι πτέρυγες, οι δύο σκεπάζουν το πρόσωπό τους από δέος όταν αντικρίζουν τον Θεό, οι άλλες δύο βρίσκονται στην πλάτη και οι τρίτες στα πόδια.

Τα εξαπτέρυγα πετούν δορυφορικά γύρω από τον Θεό, τρέφονται με την αγάπη και την χαρά της προσέγγισης του, είναι φύσεις αεικίνητες, αυτεξούσιες, δεν περιορίζονται από χρόνο και χώρο, δεν έχουν φύλο.

Στην ελληνική λαϊκή παράδοση ονομάζονται και Ξεφτέρια, οι μορφές τους με την προστατευτική τους αποστολή έχουν εμπνεύσει πολλές δημιουργίες στην ορθόδοξη εικονογραφία και ξυλογλυπτική.

Η παραδοσιακή αργυροχοΐα τα αναπαράστησε σε ανάγλυφους μεταλλικούς δίσκους που στηρίζονται σε κοντάρια.