Εγκόλπιο – Φυλακτήριο

 

 

Τα εγκόλπια κατά τη βυζαντινή περίοδο ήταν κυκλικά, ορθογώνια ή πολυγωνικά "φυλακτήρια - θήκες", όπου φυλάσσονταν Τίμιο Ξύλο ή Άγιασμα και χρησίμευαν ως αποτροπαϊκά κοσμήματα.

Οι διακοσμήσεις τους ποικίλουν ανάλογα με την εποχή που δημιουργήθηκαν.

Το φυλαχτό αυτής της χρονιάς είναι εμπνευσμένο από πολυτελές εγκόλπιο που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος.

Η διακόσμησή του είναι ανεικονική και αποτελείται από φυτικά αραβουργήματα τύπου rumi, που συνηθίζονταν ακόμη και για χριστιανικά αντικείμενα την εποχή του 16ου και 17ου αιώνα.